4
Bobrov B./Manafov V. (1)2Beckley A./Pawlak P.0
Beale J./Dembek M.2Maslov M./Murat Y.0
Lock B./Lock C. (3)1Fomin S./Tashbulatov D.2
Sidorov N./Syrovatskiy O. (WC)0Fayziev S./Kalovelonis M.2
Chepik A./Denisov I.0Agafonov E./Ibragimov D.2
Liaonenka A./Sabanin Y.2Krutykh O./Lomakin G. (4)1
Aitkulov A./Khairutdinov A. (WC)0Khabibulin T./Zhukayev B.2
Ayap S./Yerdilda Y. (WC)0Sultanov K./Yevseyev D. (2)2
Bobrov B./Manafov V. (1)2Beale J./Dembek M.0
Fomin S./Tashbulatov D.1Fayziev S./Kalovelonis M.2
Agafonov E./Ibragimov D.0Liaonenka A./Sabanin Y.2
Khabibulin T./Zhukayev B.2Sultanov K./Yevseyev D. (2)1
Bobrov B./Manafov V. (1)1Fayziev S./Kalovelonis M.2
Liaonenka A./Sabanin Y.2Khabibulin T./Zhukayev B.1
Fayziev S./Kalovelonis M.2Liaonenka A./Sabanin Y.1