1
Beijing Technology20Qingdao Youth Island30
Xinjiang Tianshan00Guangxi Pingguo Haliao01