2
Novi Beograd (1)12Radnicki (4)8
Jug Dubrovnik (2)16Jadran ST (3)18
Novi Beograd (1)14Jadran ST (3)11
3rd place
Radnicki (4)15Jug Dubrovnik (2)18