advertisement

MTK Budapest - Szolnoki MAV

Final result 4:2 (2:2, 2:0)

advertisement

Sports