advertisement

Chehovski Medvedi - Kaspiya

Final result 42:21 (21:10, 21:11)

advertisement

Sports